”På riksmötet pratar man hellre om kampanjtricks och dörrknackning.”