Det hände sig vid den här tiden (för runt tre veckor sedan) att er oförvägne korrespondent stuvade in familjen i bilen och begav sig ut på road trip till Paris. Det blev tredje gången jag besökte denna metropol, men den första för många i hushållet.