Äldre med stora hus skulle kunna ge plats åt trångbodda barnfamiljer.