Likheterna med Breiviks dåd för tio år sedan är flera och känslan av overklighet infinner sig på nytt.