Jenny Madestams mål är att fler ska känna sig delaktiga i samhället – oavsett det handlar om politiken i stort eller friluftslivet hemma i Södertälje. – Jag vill påverka och göra skillnad.