Huvudaktörerna i det blodiga och långvariga Jemenkriget sitter nu inlåsta i ett slott i Roslagen med anor från 1600-talet. Målet är att de med FN-medlaren Martin Griffiths hjälp ska påbörja vägen mot en politisk lösning på konflikten.