De stridande parterna i Jemenkonflikten har redan kommit överens om ett stort fångutbyte, meddelade FN-sändebudet Martin Griffiths kort före samtalsstarten på Johannesbergs slott i Uppland.(TT)