Företaget H2 Green Steel ska bygga en storskalig anläggning för fossilfri ståltillverkning i Luleå-Boden-området. Stålproduktionen startar redan 2024 – och kommer skapa runt 1500 direkta arbetstillfällen i Norrbotten.