De två nya stora bostadshusen vid Roselundsparken på Södermalm skulle stått färdigbyggda senare i år, men på grund av att entreprenören BTH Bygg tvingas dra sig ur riskerar projektet att bli kraftigt försenat. Byggföretagets ekonomi gör det omöjligt för dem att bygga klart bostadshusen.