Av landets alla järnvägsstationer så har Nässjö station allra bäst service, miljö och trygghet. Det visar en undersökning som fastighetsförvaltaren Jernhusen har gjort.