Den tropiska stormen Krosa har nått Japan med kraftiga vindar och skyfall, vilket har lett till varningar för jordskred och översvämningar. Runt 550 000 människor uppmanas att lämna sina hem i en frivillig evakueringsorder från myndigheterna.