S gruppledare: ”28,3 procent räcker inte till en komplett S-agenda.”