Vi kallar oss gärna för individualistiska. Frikopplade från klass, tradition och historia susar vi fram i valfrihetens förlovade land. Alla månader på året är vi individualistiska. Alla utom en. För i december blir vi ett kollektiv som gör identiska saker på identiska dagar. Som om det vore en naturlag.