Frågan om vilket bränsle våra bilar ska köras på är högaktuell eftersom både bensin, diesel och el har för- och nackdelar. Men det finns också entusiaster som väljer att köra på ved – gengasen är aktuell igen.