Under helgen upptäcktes flera fall av den brasilianska virusvarianten i Gävleborgs län och nya lokala restriktioner väntas nu. Även den brittiska virusvarianten tar över allt mer i Sverige. Men vad skiljer sig mutationerna åt och varför är det viktigt att agera?