Jämställda börsbolag har en bättre och jämnare lönsamhetsutveckling än bolag som saknar kvinnor i ledningen, enligt stiftelsen Albrights undersökning.