Centerpartiet vill att Tingsryds kommun anordnar skolskjuts även för friskoleelever med behov av skolskjuts inom grundskolan då dessa går i geografiskt närmaste skola.