Hösten är startpunkten för musproblemen runt om i landet och under de senaste veckorna har andelen saneringar av möss ökat med 42 procent, enligt statistik från Anticimex.