Männen virade ett bilbälte runt offrets hals och knivhögg honom sedan. Nu döms de två gärningsmännen till två års fängelse för grov misshandel.