Sara Skyttedal (SD): Båda lika destruktiva • Premiär för DN:s toppintervjuer.