Mia Engberg fortsätter att riva genremurarna i ”Lucky one”.