Yazidiska Jamila upplevde ofattbara brott av IS • Svenskar visste och deltog.