Chaufförer berättar om livet på vägar och rastplatser.