Kvinnor som arbetat för den tidigare regimen fruktar för sina liv i Afganistan.