Stor glädje för Lena och Stig Ewaldson, som har varit gifta i över 60 år, när besöksförbudet hävs.