I både riket och Sörmland är andelen män större än andelen kvinnor i kommunpolitiken. Elin blomberg (SD) är en av de förtroendevalda i Eskilstuna. Hon menar att jämställdhet har betydelse, men att hon inte har känt av att männen är fler.