En av många som har sålt Kvällsposten i unga år är Percy Nilsson.Redan i 14-årsåldern var Kvällspostenförsäljningen ett av många järn den unge Percy hade i elden.– Det var Kvällsposten och glassbåtar som man sålde mest av.