Ingvar Eriksson är en av dem som drabbats av försenad postgång. Han har missat en läkartid och betalat flera hundra kronor i straffavgifter för räkningar som varit över en månad försenade.