Lina Disegård har fått förkortad arbetsdag • Jobbar de för mycket avbryts projektet.