Familjer och anhöriga sörjer: ”Saskia var en rolig, snäll, positiv person”.