Samstämmighet tycks råda i Helsingfors efter att Finlands president och statsminister sagt ja till Nato.