Efter DN:s granskning: Ivo startar förstudie om privata sjukvårdsförsäkringar.