Brister i vården på Universitetssjukhuset i Örebro medför risk för allvarliga vårdskador. Det konstaterar IVO i ett kritikbeslut mot Region Örebro län. Fokus i tillsynen har varit patientsäkerheten, med fokus på vårdplatser och bemanning.