IVO har granskat alla landstings och regioners psykiatriska verksamheter i landet. Orsaken till detta är att tidigare har det upptäckts brister på flera håll i tvångsvården i Sverige.