Ivar Almqvist och Vera Briell går båda i femman på Östtegsskola i Umeå. Där jobbar elever och lärare kontinuerligt mot kränkande behandling och skolan ska vara en trygg miljö.