I italienska Mondragone har en ny smitthärd med covid-19 upptäckts, bland utländska gästarbetare. De är nu instängda i en ny röd zon och spänningen mellan dem och lokalbefolkningen är hög.