Tomt och nedstängt när turisterna uteblir – samtidigt stiger statsskulden.