Inspektionen för strategiska produkter, ISP, stoppade all svensk krigsmaterielexport till Turkiet efter landets invasion av norra Syrien 2019.Men en återupptagen svensk krigsmaterielexport ingår i Ankaras kravlista för att släppa in Sverige i Nato – och nyligen beviljade ISP ett nytt tillstånd.När president Erdoğan nu åter låter bomba norra Syrien meddelar myndigheten att man följer...