Under våren började Folkhälsomyndigheten rekommendera de som var sjuttio år och äldre att begränsa sina sociala kontakter. En av de som hållit sig från socialt umgänge är Gun Fröberg. – Jag är åttiofem år och ska det här fortsätta fem, kanske sex år till? Det tycker jag verkar tröstlöst, säger hon.