Alla församlingar som är medlemmar i Islamiska Shiasamfunden kommer att utredas efter avslöjandet i Uppdrag granskning. I Blekinge handlar det om ytterligare två föreningar, förutom Al Rassol Kulturförening i Karlskrona där en företrädare visat sig vara positiv till njutningsäktenskap.