”Att bygga trösklar till våra landslag är det sista vi vill.”