I Tingsryds kommun är de ledande partierna positiva till bygget av en ny ishall och även många Tingsrydsbor som SVT Nyheter Småland pratat med ställer sig positiva.