Av säkerhetsskäl stängs Sunderby ishall med omedelbar verkan. Nya beräkningar visar på allvarliga brister i takkonstruktionen som innebär att taket inte håller för snölast.