Så här vid påsktid är det många som vill ta sig ut på isarna. I Luleå skärgård är det öppet vatten på många håll och det är viktigt att kolla upp isläget innan man ger sig ut.