Carolina Söderholm pulsar fram på Landskrona Foto.