En nådeansökan för Iryna som förlorade sitt ben i attacken på Drottninggatan har skickats in till justitiedepartementet. ”Följdverkningarna av en utvisning för Iryna är alltför långtgående negativa för att kunna anses vara värdiga ett demokratiskt samhälle”, står det i ansökan.