Hela Irlands regering blivit tvungna att isolera sig efter att landets hälsominister känt sig sjuk och testats för covid-19, rappoterar Sky News.