Hela Irlands regering tvingas ”begränsa sin rörlighet” efter att landets hälsominister känt sig sjuk och testats för covid-19, rappoterar Sky News.