Under natten mot tisdagen inträffade ett jordskalv i Valdemarsviks kommun. Epicentrum låg i Västertryserum, och där bor Irene Johansson som vaknade av skalvet.