Fem beväpnade fartyg från Irans revolutionsgarde försökte på onsdagen tvinga en brittisk oljetanker att stanna på iranskt territorium, uppger källor för CNN.Fartygen drog sig tillbaka först efter en varning från ett brittiskt krigsfartyg i närheten.